" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
تعیین و ابلاغ دستمزد مبنای کسر حق بیمه به واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی

حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ٩۶ به ترتیب ٣٠٩,٩٧٧ و ٢.١۶٩.٨۴٠ ریال تعیین و ابلاغ شد.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در بخشنامه صادر شده به ادارات کل تامین اجتماعی سراسر کشور به تصویبنامه شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ١٣٩۶ و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار و به تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه در سال ١٣٩۶ اشاره شده و واحدهای اجرایی این سازمان را مکلف کرده است ضمن اطلاع‌ رسانی لازم به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

١- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء رانندگان حمل ‌و‌ نقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌سال١٣٩۶ مبلغ ٣٠٩,٩٧٧ ریال اعلام می‌گردد.
٢- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ١٣٩۵، معادل ١٢ درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ۶,٧۶٨ ریال بشرح ذیل افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل در سال١٣٩۶= (۶,٧۶٨+ ١/١٢× آخرین مزد روزانه شغل در سال ١٣٩۵)٣- با توجه به اینکه طبق بند٣ تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده از سوی کارفرمایان به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ ١,١٠٠.٠٠٠ ریال کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند. لذا کارفرمایان ذیربط می بایست طبق بند ۵ ماده ٢ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی ماده ٣٩ قانون با رعایت بخشنامه های ۵ و١‏‏‏‏/۵ جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام  مشمول کسر حق بیمه در ستونهای مربوطه  و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند.

توجه: ضمناً در مورد کسر حق بیمه از مبلغ ٠٠٠‏/١٧ ریال پایه سنواتی (موضوع بند ٣ تصویب نامه مورخ ٢۵‏/١٢‏/٩۵ شورایعالی کار) بابت بیمه شدگانی که دارای حداقل یکسال سابقه در کارگاه می باشند متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

۴- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ١‏‏‏‏/١‏‏‏‏/١٣٩۶ ،دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (٢٧٠,٧٢٢ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ١٣٩۶ کارفرما از ارسال لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آنها بشرح بندهای ٢ و ٣ تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.

۵- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه برای  بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز در سال ١٣٩۶ معادل ٣٠٩,٩٧٧ ریال خواهد بود.
همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ١٣٩۵ از رقم روزانه‌ ٢٧٠,٧٢٢ ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ١٢ درصد بعلاوه رقم ثابت ۶.٧۶٨  ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد.مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال١٣٩۶= (۶,٧۶٨+١٢‏‏‏‏/١×آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ١٣٩۵)۶- کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ١‏‏‏‏/١‏‏‏‏/١٣٩۶ به بعد می‌باشد با رعایت حداقل دستمزد سال١٣٩۶خواهد بود. همچنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که درسال١٣٩۶ ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ١٣٩۶میباشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال١٣٩۶ ترمیم می‌گردد.

٧- دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب٣‏‏/١) معادل ۴٠٣،٠٠٠ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری(ضریب١‏‏/١) معادل ٣۴١،٠٠٠ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل  ٣٠٩,٩٧٧ ‌ریال تعیین می‌گردد.

٨- با توجه به بخشنامه شماره ۴‏‏‏‏/٧ مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب٢‏‏‏‏/١، ٣‏‏‏‏/١و۴‏‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد سال ١٣٩۶ به ترتیب برای کارگران درجه سه(٣٧٢،٠٠٠ ریال)، درجه دو (۴٠٣،٠٠٠ ریال) و درجه یک(۴٣۴،٠٠٠ ریال) محاسبه و وصول می‌گردد.

٩- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ٧ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ٢,١۶٩.٨۴٠ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماههای٣١ ، ٣٠ و ٢٩ روزه الزامی می باشد.می توانید دیدگاه خود را بنویسید
where to buy kratom سه شنبه 1 بهمن 1398 11:41 ق.ظ
buy opms kratom online kratom where to buy kratom leaves for sale [url=http://kratomsaleusa.com/#]best place to
buy kratom capsules[/url] dia20 quality kratom
buy kratom powder سه شنبه 1 بهمن 1398 11:18 ق.ظ
empty 00 capsules complete kratom wicked kratom [url=http://kratomsaleusa.com/#]kratom kratom[/url] cheap kratom for sale kava and kratom
rghrothet سه شنبه 1 بهمن 1398 11:03 ق.ظ
quick quid http://moneylendingbtd.com/ - loan for bad credit debit card loans <a href="http://moneylendingbtd.com/#">direct payday lender</a> payday express
buy kratom extract سه شنبه 1 بهمن 1398 10:16 ق.ظ
kratom legality by state kratom dealers kratom extraction methods
[url=http://kratomsaleusa.com/#]kratom shop[/url] malaysian kratom effects red kratom
rghrothet سه شنبه 1 بهمن 1398 09:08 ق.ظ
payday cash loan http://moneylendingbtd.com/ - instant cash online cash 1 <a href="http://moneylendingbtd.com/#">500 cash</a> ace cash advance
kratom powder سه شنبه 1 بهمن 1398 08:37 ق.ظ
kratom capsules online kratom extract affordable kratom [url=http://kratomsaleusa.com/#]white vein kratom[/url] capsule
machine where to buy kratom
order kratom سه شنبه 1 بهمن 1398 05:57 ق.ظ
the truth about kratom cheap kratom kratom com [url=http://kratomsaleusa.com/#]kratom leaves for sale[/url] where do i buy kratom kratom
for sale online
eghslothet سه شنبه 1 بهمن 1398 05:56 ق.ظ
bad credit loans http://paydaylenderstyu.com/ - online payday advance home loans for bad credit <a href="http://paydaylenderstyu.com/#">payday advance no fax</a> 30 day loans
eghslBeacy سه شنبه 1 بهمن 1398 05:50 ق.ظ
500 cash http://paydaylenderstyu.com/ - cash loan no credit check instant cash loan <a href="http://paydaylenderstyu.com/#">payday advance lenders</a> loan for bad credit
eghslothet سه شنبه 1 بهمن 1398 05:22 ق.ظ
500fastcash http://paydaylenderstyu.com/ - cash loans fast cash advance loans online <a href="http://paydaylenderstyu.com/#">cash advance usa</a> payday advance no credit check
no 1 canadian pharcharmy online سه شنبه 1 بهمن 1398 05:15 ق.ظ
http://viagraofferwithoutdoctor.com/
best canadian mail order pharmacies سه شنبه 1 بهمن 1398 05:10 ق.ظ
http://viagraofferwithoutdoctor.com/
online pharmacies سه شنبه 1 بهمن 1398 05:00 ق.ظ
http://thecanadianpharmacymeds.com/
international pharmacies that ship to the usa سه شنبه 1 بهمن 1398 04:52 ق.ظ
http://thecanadianpharmacymeds.com/
where to buy cialis online سه شنبه 1 بهمن 1398 04:50 ق.ظ
where to buy cialis online
[url=https://getcialistabsfasty.com/]where to buy cialis online[/url]
prescription drugs without prior prescription سه شنبه 1 بهمن 1398 04:49 ق.ظ
http://thecanadianpharmacymeds.com/
canadian online pharmacies سه شنبه 1 بهمن 1398 04:43 ق.ظ
http://thecanadianpharmacymeds.com/
best online pharmacies in canada سه شنبه 1 بهمن 1398 04:32 ق.ظ
http://realviagrawithoutadoctor.com/
online pharmacy canada سه شنبه 1 بهمن 1398 04:24 ق.ظ
http://realviagrawithoutadoctor.com/
canadian pharmacy سه شنبه 1 بهمن 1398 04:21 ق.ظ
http://realviagrawithoutadoctor.com/
mail order prescriptions from canada سه شنبه 1 بهمن 1398 04:18 ق.ظ
http://realviagrawithoutadoctor.com/
canadian online pharmacies سه شنبه 1 بهمن 1398 04:06 ق.ظ
http://canadiantrustmedpharmacy.com/
prescriptions from canada without سه شنبه 1 بهمن 1398 03:59 ق.ظ
http://canadiantrustmedpharmacy.com/
approved canadian online pharmacies سه شنبه 1 بهمن 1398 03:51 ق.ظ
http://canadiantrustmedpharmacy.com/
us pharmacy no prior prescription سه شنبه 1 بهمن 1398 03:40 ق.ظ
http://canadianpharmacypreshd.com/
top rated online canadian pharmacies سه شنبه 1 بهمن 1398 03:33 ق.ظ
http://canadianpharmacypreshd.com/
mail order prescriptions from canada سه شنبه 1 بهمن 1398 03:27 ق.ظ
http://canadianpharmacypreshd.com/
safe online pharmacies in canada سه شنبه 1 بهمن 1398 03:25 ق.ظ
http://canadianpharmacypreshd.com/
cialis canada سه شنبه 1 بهمن 1398 03:20 ق.ظ
cialis canada
[url=https://getcialistabsfasty.com/]cialis canada[/url]
canadian pharmary without prescription سه شنبه 1 بهمن 1398 03:07 ق.ظ
http://canadianpharmacybestmeds.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو