تبلیغات
گروه حسابداری و حسابرسی حساب پردازان برتر - تعیین و ابلاغ دستمزد مبنای کسر حق بیمه به واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی
" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
تعیین و ابلاغ دستمزد مبنای کسر حق بیمه به واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی

حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ٩۶ به ترتیب ٣٠٩,٩٧٧ و ٢.١۶٩.٨۴٠ ریال تعیین و ابلاغ شد.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در بخشنامه صادر شده به ادارات کل تامین اجتماعی سراسر کشور به تصویبنامه شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ١٣٩۶ و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار و به تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه در سال ١٣٩۶ اشاره شده و واحدهای اجرایی این سازمان را مکلف کرده است ضمن اطلاع‌ رسانی لازم به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

١- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء رانندگان حمل ‌و‌ نقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌سال١٣٩۶ مبلغ ٣٠٩,٩٧٧ ریال اعلام می‌گردد.
٢- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ١٣٩۵، معادل ١٢ درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ۶,٧۶٨ ریال بشرح ذیل افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل در سال١٣٩۶= (۶,٧۶٨+ ١/١٢× آخرین مزد روزانه شغل در سال ١٣٩۵)٣- با توجه به اینکه طبق بند٣ تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده از سوی کارفرمایان به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ ١,١٠٠.٠٠٠ ریال کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند. لذا کارفرمایان ذیربط می بایست طبق بند ۵ ماده ٢ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی ماده ٣٩ قانون با رعایت بخشنامه های ۵ و١‏‏‏‏/۵ جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام  مشمول کسر حق بیمه در ستونهای مربوطه  و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند.

توجه: ضمناً در مورد کسر حق بیمه از مبلغ ٠٠٠‏/١٧ ریال پایه سنواتی (موضوع بند ٣ تصویب نامه مورخ ٢۵‏/١٢‏/٩۵ شورایعالی کار) بابت بیمه شدگانی که دارای حداقل یکسال سابقه در کارگاه می باشند متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

۴- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ١‏‏‏‏/١‏‏‏‏/١٣٩۶ ،دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (٢٧٠,٧٢٢ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ١٣٩۶ کارفرما از ارسال لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آنها بشرح بندهای ٢ و ٣ تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.

۵- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه برای  بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز در سال ١٣٩۶ معادل ٣٠٩,٩٧٧ ریال خواهد بود.
همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ١٣٩۵ از رقم روزانه‌ ٢٧٠,٧٢٢ ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ١٢ درصد بعلاوه رقم ثابت ۶.٧۶٨  ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد.مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال١٣٩۶= (۶,٧۶٨+١٢‏‏‏‏/١×آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ١٣٩۵)۶- کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ١‏‏‏‏/١‏‏‏‏/١٣٩۶ به بعد می‌باشد با رعایت حداقل دستمزد سال١٣٩۶خواهد بود. همچنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که درسال١٣٩۶ ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ١٣٩۶میباشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال١٣٩۶ ترمیم می‌گردد.

٧- دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب٣‏‏/١) معادل ۴٠٣،٠٠٠ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری(ضریب١‏‏/١) معادل ٣۴١،٠٠٠ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل  ٣٠٩,٩٧٧ ‌ریال تعیین می‌گردد.

٨- با توجه به بخشنامه شماره ۴‏‏‏‏/٧ مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب٢‏‏‏‏/١، ٣‏‏‏‏/١و۴‏‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد سال ١٣٩۶ به ترتیب برای کارگران درجه سه(٣٧٢،٠٠٠ ریال)، درجه دو (۴٠٣،٠٠٠ ریال) و درجه یک(۴٣۴،٠٠٠ ریال) محاسبه و وصول می‌گردد.

٩- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ٧ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ٢,١۶٩.٨۴٠ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماههای٣١ ، ٣٠ و ٢٩ روزه الزامی می باشد.می توانید دیدگاه خود را بنویسید
air conditioner repair near me شنبه 5 خرداد 1397 02:47 ب.ظ
The heat pump does not attain the right temperature.
mold removal spray for bathroom شنبه 5 خرداد 1397 03:26 ق.ظ
To study more about our mildew remediation process.
mold removal spray for bathroom جمعه 4 خرداد 1397 10:06 ق.ظ
To study more about our mold remediation process.
home repair tax deduction پنجشنبه 3 خرداد 1397 01:50 ق.ظ
We offer educational and restore services for householders.
home window repair near me یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 02:03 ب.ظ
We provide instructional and restore providers for homeowners.
tree trimming service hiring پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 07:30 ق.ظ
The simple reply is to use a tree care service.
hardwood flooring for sale چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 06:31 ب.ظ
Wood flooring doesn't just look nice.
mold removal spray walmart چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 03:41 ب.ظ
Mould spores is not going to survive in dry climates.
mold removal cost crawl space چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 12:32 ب.ظ
Treating carpet molds on your own might be very dangerous.
rapid mold removal lansing mi سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 05:31 ق.ظ
The right way to choose an air duct cleaning company?
mobile home repair near me یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 05:24 ق.ظ
We offer instructional and restore services
for householders.
tree services in richmond va شنبه 22 اردیبهشت 1397 07:14 ق.ظ
They provide pruning, shaping, cabling and tree care.
tow truck services پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:33 ق.ظ
Tow truck drivers work long hours each day.
roof repair cost per square foot دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 02:55 ب.ظ
5 Elements That Influence Cost of a Roof Repair.
Generic cialis جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:24 ب.ظ

Cheers! Valuable information.
dosagem ideal cialis cialis 20 mg cost where cheapest cialis cialis generic cialis daily reviews cialis prices tadalafil generic cialis online nederland cialis sicuro in linea buy cialis sample pack
Viagra 20 mg best price سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:34 ق.ظ

Terrific info. Kudos!
where can you buy viagra sildenafil uk buy viagra uk next day delivery cheap viagra uk online how get viagra buy viagra uk online buy viagra online discount viagra order online buy viagra cheaply pfizer viagra
window tinting near me open on sunday چهارشنبه 29 فروردین 1397 09:33 ب.ظ
Tinted windows provide several advantages.
Cialis 20 mg شنبه 18 فروردین 1397 02:47 ق.ظ

Thanks a lot. I appreciate it.
viagra vs cialis vs levitra cialis australia org cialis 5mg billiger cialis prezzo in linea basso trusted tabled cialis softabs cialis herbs enter site very cheap cialis safe dosage for cialis trusted tabled cialis softabs cialis side effects
cesspool service long island reviews جمعه 17 فروردین 1397 10:42 ق.ظ
Septic methods, sewer traces, septic services.
basement finishing systems cost یکشنبه 12 فروردین 1397 03:31 ق.ظ
A finished basement is a superb addition to any home.
hardwood flooring dealers near me شنبه 11 فروردین 1397 07:37 ق.ظ
Oils soaps ought to BY NO MEANS be used on hardwood flooring.
Cialis generic شنبه 4 فروردین 1397 01:02 ق.ظ

Seriously loads of fantastic data!
weblink price cialis viagra vs cialis cialis herbs opinioni cialis generico viagra or cialis only now cialis 20 mg cialis tablets side effects for cialis brand cialis nl where to buy cialis in ontario
https://www.facebook.com/Elitepetsitting/ جمعه 11 اسفند 1396 08:07 ب.ظ
I offer feline and canine pleasant services.
hi پنجشنبه 10 اسفند 1396 12:22 ق.ظ
Definitely believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of.
I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries
that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out
the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
Will probably be back to get more. Thanks
lee-field.co.uk چهارشنبه 2 اسفند 1396 11:53 ب.ظ
I was wondering if you ever considered changing the layout of your blog?
Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way
of content so people could connect with it better.

Youve got an awful lot of text for only having 1 or
two pictures. Maybe you could space it out better?
house cleaning services brooklyn چهارشنبه 2 اسفند 1396 05:55 ب.ظ
They also usually use the harshest cleaners.
home inspector salary ny یکشنبه 22 بهمن 1396 01:37 ب.ظ
Good telephone service is vital to most inspectors.
ig شنبه 21 بهمن 1396 03:33 ق.ظ
I used to be able to find good advice from your blog articles.
http://www.parrocchiasanpioxcagliari.it سه شنبه 3 بهمن 1396 06:39 ب.ظ
It is actually a nice and helpful piece of information. I am glad that you shared this useful info with us.
Please stay us informed like this. Thanks for sharing.
http://www.stevesfamouspnuts.com/ چهارشنبه 20 دی 1396 03:50 ب.ظ
Having read this I thought it was really informative. I appreciate you finding the time and
effort to put this information together. I once again find myself spending a lot of
time both reading and posting comments. But so
what, it was still worthwhile!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30